top of page

סדנאות והרצאות

sand clock icon

מאיץ הסיפורים

ארבע שעות... ויש לכם סיפור

במהלך המפגש נבנה יחד את סיפור החברה/החזון/המיזם שלכם.

נפצח יחד את מרכיבי הסיפור השונים (pain, product, impact) ונבנה גרסאות שונות על פי עקרונות הסטוריטלינג העסקי: דיוק מטרה תקשורתית, מיקוד מסרים, אפיון קהלי היעד, דלתות כניסה לסיפור, נרטיבים של סיפורי יזמות, דאטה סטוריטלינג.

השאיפה היא להגיע בתום המפגש למספר תוצרים מרכזיים:

  1. דף מסרים ותמות שיאפשר לספר את הסיפור בשלל ממשקים (עמודי הנחיתה, פיצ'ים מול משקיעים, שותפים אסטרטגיים או לקוחות פוטנציאליים).

  2. תסריט מובנה (pitch) להצגה פרונטלית/ טקסטים לאתר החברה / תסריט ראשוני לסרטון פרסומי.

הרצאות וסדנאות נוספות:

מתחילים להקשיב באמת

headphones icon

הקשבה אקטיבית ככלי

בעולם העסקי

אי של ודאות

icon island

תקשורת ניהולית והקשבה במצבי משבר

סטוריטלינג עסקי מדאטה לסיפור

talking bulb icon

סדנה מעשית

להעברת מסרים

מה הסיפור שלך?

megaphone icon

הרצאת סטוריטלינג

והעברת מסרים יעילה

bottom of page